Objednajte sa:

+421 948 910 737
PO-PI: 10:00 - 19:00

Malý útvar-veľký problém

Milí naši klienti,

týmto krátkym textom by sme Vás chceli upozorniť na problematiku novovzniknutých útvarov, ktoré sa môžu vyskytnúť aj u Vášho psíka alebo mačičky. Máme na mysli hlavne útvary, ktoré si môžete sami všimnúť, a to hlavne útvary na koži, potom u samíc na mliečnej žľaze, prípadne u samcov na semenníkoch.

V každom orgáne tela môže počas života dôjisť vplyvom rôznych stimulov k tvorbe novotvaru (tumoru, neoplazii). Tieto novotvary sa delia na dve základné skupiny: na nezhubné (benigné) a na zhubné (maligné). Koža a jej deriváty, myslíme hlavne mliečnu žľazu, má tú výhodu, že je na povrchu tela, takže si na nej všimneme aj drobné vyvíjajúce sa zmeny.

Vo všeobecnosti platí, že benigné útvary rastú pomaly, sú dobre ohraničené a nebývajú nebezpečné. Maligné útvary, naopak, rastú rýchlo, sú slabo ohraničené, to znamená, majú nejasný prechod do zdravého tkaniva a majú tendenciu metastázovať a rozširovať sa po tele.

Toto delenia a definície sú však  veľmi všeobecné a dalo by sa povedať aj zastarané. Mnohé nezhudné útvary sa môžu postupom času meniť na zhubné (toto platí hlavne u tumorov mliečnej žľazy), môžu podliehať zápalovému procesu- tento zle odpovedá alebo neodpovedá na antibiotickú liečbu, môžu svojou prípomnosťou znepríjemňovať kvalitu života,  a čím sú väčšie, tým sa horšie chirurgicky riešia- ostáva veľká jazva, častokrát sa nedajú celé vybrať a vracajú sa (recidivujú).

Preto by sme zhrunuli pár zásad, ako pristupovať k novovzniknutému útvaru, ktorý si všimnete u svojho psa alebo mačky:

každý novotvar radšej ukážte veterinárovi, skúste si spomenúť, kedy ste si ho všimli prvýkrát, ako rýchlo rastie, prípadne si skúste všimnúť iné príznaky

už neplatí, že útvar do 1cm nie je nebezpečný, aj agresívny sarkom či karcinom začína ako malá neoplazia

ak útvar progresívne rastie, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude maligný

čím je útvar menší, tým sa bude lepšie chirurgicky riešiť, dá sa urobiť širší rez od okraja tumoru a bude väčšia šanca na úplné vyliečenie

Ideálne riešenie je odstránený tumor poslať na histologické vyšetrenie. Histologické vyšetrenie patrí k najpresnejší z hľadiska určenia typu tumoru, určenia jeho agresivity, schopnosti metastázovať, či určenia tkz. čistoty okraja rezu, to znamená, či sa podarilo vybrať tumor celý alebo sa už stihla časť buniek infiltrovať do zdravého tkaniva. Toto všetko určuje lepšiu prognozu k ďalšiemu životu zvieraťa.

Menej citlivé, ale tiež prínosné vyšetrenie, je cytologcké vyšetrenie. To Vám vieme poskytnúť aj na našej klinike skoro na počkanie. Prebieha tak, že to útvaru pichneme tenkou ihlou a obsah z ihly vystrekneme na mikroskopické sklíčko a po zasušení a zafarbení vieme častokrát posúdiť aj približný typ tumoru, určite sa však dá s celkom dobrou presnosťou určiť malignita či benignita útvaru.

Naša klinika poskytuje aj možnosť liečby chemoterapiou. Aj vo veterinárne medicíne sa už používajú k liečbe maligných procesov chemoterapeutické protokoly. Používajú sa liečivá, ktoré sa využívajú aj v ľudskej onkológii, ale v súčasnej dobe je trhu aj nový veterinárny liek, primárne určený na liečbu mastocytomu, ale ukazuje sa, že jeho využitie v onkológii bude